För att kunna bygga en grafisk helhet behöver man identifiera delarna i en verksamhet. Jag är van att samla den information som behövs och omsätta det i praktiken.

Bygga

När jag utvecklar ser jag till att använda den visuella och grafiska plattformen på bästa sätt och med enkla medel driva saker och ting framåt.

Utveckla

I skeden av förnyelse hjälper jag mina kunder att ta vara på det som är bra och samtidigt ta ett nytt helhetsgrepp om verksamheten.

Förnya

Kunder

Jag tycker om att konkretisera det abstrakta, göra saker tilltalande och på så sätt underlätta för mina kunder. Gärna i samarbete, där min kompetens behövs för en specifik del av produktionen. Det gör ingenting om det är vagt och luddigt. Tvärtom tycker jag det är roligt när jag hittar rätt till slut.

Det här och mycket mer

SSAB behöver en hel del grafiskt marknads- och informationsmaterial till mässor och andra aktiviteter de har världen över. Som deras produktionsbyrå tar jag fram annonser, foldrar och andra trycksaker utifrån de guidelines som finns för de olika varumärkena. Detaljrikt och variationsrikt.

Hälsomagasinet Motion & Rehab. Uppdraget har bland annat varit att se till att den visuella identiteten används på ett bra sätt i det strategiska tänket och genomsyrar både intern- och extern kommunikation och information. I uppdraget ingår även att kontinuerligt uppdatera webben i WordPress. Hälsomagasinet Motion & Rehab

LSAB 514x438

Sörmland Landstingsservice AB (LSAB) är en del av Landstinget Sörmland. Uppdraget att ta fram en profilmanual och ett informationsmaterial för LSAB innebar också att förhålla sig till Landstinget Sörmlands visuella identitet. En del av materialet behövde dessutom vara i form av mallar och kunna hanteras av anställda som inte arbetar på en kommunikationsavdelning.