För att kunna bygga en grafisk helhet behöver man identifiera delarna i en verksamhet. Jag är van att samla den information som behövs och omsätta det i praktiken.

Bygga

När jag utvecklar ser jag till att använda den visuella och grafiska plattformen på bästa sätt och med enkla medel driva saker och ting framåt.

Utveckla

I skeden av förnyelse hjälper jag mina kunder att ta vara på det som är bra och samtidigt ta ett nytt helhetsgrepp om verksamheten.

Förnya

Kunder

Jag tycker om att konkretisera det abstrakta, göra saker tilltalande och på så sätt underlätta för mina kunder. Gärna i samarbete, där min kompetens behövs för en specifik del av produktionen. Det gör ingenting om det är vagt och luddigt. Tvärtom tycker jag det är roligt när jag hittar rätt till slut.

Det här och mycket mer