BYGGA

Det är inte ovanligt att det börjar med att ett företag bestämt en färg på en tröja, kommer med den till mig och att uppdraget sedan slutar med en beställning på en profilmanual och komplett visuell identitet. För att kunna göra delarna behöver man ha koll på helheten, annars är det lätt att man låser in sig i ett hörn. I mindre produktioner i stora företag är det dessutom inte alltid att användandet av den grafiska manualen trängt igenom i organisationen. Jag är van att samla den information som behövs, tänka helhet och omsätta det i praktiken.

"Det ordnar sig, är det första som kommer upp i huvudet när jag tänker på hur det är att jobba med Anneli. Och hon håller vad hon lovar. Hon ger sig inte utan löser den svårighet som uppstår, hur trixig den än kan verka från början. Det gäller såväl svårbyggda tidningsuppslag som komplicerade organisationsplaner. Och snyggt blir det, på ett självklart och tilltalande sätt. Dessutom ligger alltid skrattet nära. Det kan inte bli så mycket bättre."
Cecilia Bengtsson, projektledande kommunikatör