FÖRNYA

Ibland behöver man tänka om och förändra det visuella uttrycket på ett lite mer radikalt sätt. Företagets formmässiga identitet kan vara förlegad eller stämma dåligt med nya tjänster som man erbjuder. Samtidigt behöver det ofta finnas en igenkänningsfaktor. I skeden av förnyelse hjälper jag mina kunder att ta vara på det som är bra och samtidigt ta ett nytt helhetsgrepp om verksamheten. Då gäller det så klart att från början tänka in de olika marknadsföringskanalerna så att företaget kan växa i lämplig takt.

"Det ordnar sig, är det första som kommer upp i huvudet när jag tänker på hur det är att jobba med Anneli. Och hon håller vad hon lovar. Hon ger sig inte utan löser den svårighet som uppstår, hur trixig den än kan verka från början. Det gäller såväl svårbyggda tidningsuppslag som komplicerade organisationsplaner. Och snyggt blir det, på ett självklart och tilltalande sätt. Dessutom ligger alltid skrattet nära. Det kan inte bli så mycket bättre."
Cecilia Bengtsson, projektledande kommunikatör