I skeden av förnyelse hjälper jag mina kunder att ta vara på det som är bra och samtidigt ta ett nytt helhetsgrepp om verksamheten.

Förnya

På gång

Marknadsföring för Hälsomagasinet Motion & Rehab. Hälsomagasinet är ett personligt gym som har ett tänk som jag tycker om och kan stå för. Här gör man allt för att sporra, göra utveckling möjlig och ta hand om de personer som tränar. Här handlar det inte bara om muskler och god kondition, Hälsomagasinet vill bidra till att de som tränar mår bättre på ett mer genomgripande plan. I mer än 15 år har jag hjälpt Hälsomagasinet utveckla sin grafiska identitet och visat på hur den kan användas för att de ska uppnå det de önskar. Hälsomagasinet Motion & Rehab.

Tidningen Portalen för Strängnäs stift. Utkommer med 6 nummer per år. I mer än tjugo år har jag stått för form och layout av tidningen Portalen som utkommer med 6 nummer per år. Öppenhet till förändring och lättheten i samarbetet gör att det fortfarande är lika roligt och inspirerande. Målet med Portalen är att den ska ge inspiration och kunskap till förtroendevalda och anställda. Strängnäs stift

Marknads- och informationsmaterial till SSAB. SSAB är ett högspecialiserat, globalt stålföretag med många olika varumärken och guidelines. Några av dem jobbar jag med. Jag fungerar som deras produktionsbyrå och tar fram annonser, foldrar och andra trycksaker. Mina kontakter sitter världen över och ibland är det ett femtontal språkversioner i omlopp. Jag tycker om att det är mycket fakta och viktigt med detaljerna – ett spännande företag att arbeta med. SSAB