Utveckla

Även om ett företag går bra och hittat sin form behöver man tänka framåt och se vad som går att göra bättre eller göra mer av. Det kan exempelvis handla om att stärka strategierna för annonsering, intern information och sociala medier. I det arbetet är den visuella och grafiska plattformen central. Den ser jag till att använda på bästa sätt och med enkla medel driva utvecklingen framåt.

"Det ordnar sig, är det första som kommer upp i huvudet när jag tänker på hur det är att jobba med Anneli. Och hon håller vad hon lovar. Hon ger sig inte utan löser den svårighet som uppstår, hur trixig den än kan verka från början. Det gäller såväl svårbyggda tidningsuppslag som komplicerade organisationsplaner. Och snyggt blir det, på ett självklart och tilltalande sätt. Dessutom ligger alltid skrattet nära. Det kan inte bli så mycket bättre."
Cecilia Bengtsson, projektledande kommunikatör